Stručni tim

 

Direktor

Dr Ferenc Varga,

Specijalista oftalmologije

 

Dr Elisaveta Stanić

Specijalista oftalmologije

Dr Marija Karatoli

Specijalista oftalmologije

Dr Miodrag Dinčić

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom.

Dr Jelena Mirosavljević

Doktor medicine

 

 

Stručni konsultanti

 

Prof. dr sc. med. Miroslav Vukosavljević

Specijalista oftalmologije

Ass. dr Dejan Rašić

Specijalista oftalmologije

Doc. dr sc. med. Mirko Resan

Specijalista oftalmologije

Ass dr Nenad Petrović

Specijalista oftalmologije

Dr sc. med. Bojan Kovač

Specijalista oftalmologije