NOVOSTI

 

Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje"

 

U prostorijama naše klinike dana 09.10.2015. godine, uspešno je održan Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje".

Polaznici kursa imali su priliku da učestvuju na Wet-lab-u - praktičnoj primeni AntiVEGF terapije na eksperimentalnom modelu oka.

 

Predavači na kursu:

 

Prof. dr Miroslav Vukosavljević, VMA

MD, PhD Stela Vujošević, University of Padova

Ass. dr Dijana Risimić, KCS

Ass. dr Dragana Ristić, VMA

Dr Biljana Draganić, VMA

Dr Maja Škuletić, Milmedic

Dr Elisaveta Stanić, Milmedic

 

 

Lekari Specijalna bolnice Milmedic na Prvom Kongresu oftalmologa RS sa međunarodnim učešćem

 

Lekari Specijalna bolnice Milmedic učestvovali su na Prvom Kongresu oftalmologa RS, koji je održan u Bijeljini, Etno selu Stanišići, od 29.05.2015 - 31.05.2015. godine, uz prisustvo brojnih predavača iz celog regiona.

Na čelu tima bili su prof. dr Miroslav Vukosavljević i dr Ferenc Varga . Lekari tima Milmedic , imali su veliki broj predavanja koja su bila veoma zapažena i atraktivna:

 

1. Prof. dr Miroslav Vukosavljević:

Fako hirurgija nije "noćna mora" iz ugla vitreoretinalnog hirurga, predavač i moderator sesije: Vitreoretinalna hirurgija (POZIVNA PREDAVANJA)

2. Doc. dr Mirko Resan:

Excimer laser refraktivne hirurške procedure u korekciji miopije

3. Doc. dr Mirko Resan:

Femto LASIK procedura u korekciji miopije i hipermetropije

4. Dr Maja Škuletić:

Efekat riboflavin/UVA Cross-linkinga kod progresivnih keratokonusa - naša iskustva

5. Doc. Dr Mirko Resan:

Femto-PHACO procedura - naša iskustva

6. Dr Vladimir Draganić:

Hirurško rešavanje traumatske katarakte

7. Ass. dr Milorad Milivojevic:

Fakoemulzifikacija kod pacijenata sa angularnim i kapsularnim glaukomom

 

 

Dana 20. i 21. Septembra 2014. godine, održan je 15. Kongres oftalmologa Srbije u Novom Sadu.

 

Doktori Specijalna bolnice Milmedic učestvovali su u različitim sesijama sa usmenim prezentacijama.

Dr Maja Škuletić

1. Inteligent PHACO – kad torzioni FAKO postane pametniji

2. HFDS kao metoda izbora za rešavanje sekundarnog glaukoma na vitrektomisanom oku nakon MIVS-a

Dr Elisaveta Stanić

1. Refraktivna vitreoretinalna hirurgija

2. Pre FAKO biometrija kod miopnog LASIK-a - noćna mora

Dr Vladimir Draganić – Stručni konsultant

1. Rekonstrukcija prednjeg segmenta nakon komplikacija operacije katarakte

Dr Marko Kontić – Stručni konsultant

1. Operacija katarakte kod pacijenata sa pseudoeksfolijativnim sindromom

2. Kombinovane operacije glaukoma i katarakte

Dr Milorad Milivojević – Stručni konsultant

1. Fakoemulzifikacija kod pacijenata sa angularnim i kapsularnim glaukomom

 

 

Dana 26.09.2014. održana je Osnivačka skupština Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.

 

Specijalna bolnica Milmedic je jedan od osnivača. Predstavnici Specijalna bolnice Milmedic i članovi Upravnog odbora su Marija Jeremić, Pravni savetnik Specijalna bolnice i Brankica Milovanović, Savetnik za ekonomske poslove.

Cilj Specijalna bolnice Milmedic je da, uz pomoć svojih zvaničnih predstavnika i lekara, kako stalno zaposlenih, tako i stručnih konsultanata, doprinese unapređenju privatne prakse u Srbiji. www.privatnapraksa.org

 

 

U subotu, 31.05.2014. u Milmedic-u održan je Bazični Fako kurs sa WET LAB-om.

 

Sadržao je teoretski deo, u kome su predavači bili prof. dr Miroslav Vukosavljević, dr Vladimir Draganić, dr Mirko Resan i dr Marko Kontić.

 

U okviru praktičnog dela organizovan je WET LAB, na kome su učesnici vežbali na modelu oka i svinjskim bulbusima. Na kursu je učestvovalo 38 polaznika, a u okviru WET LAB-a 17 lekara imalo je priliku da uči od najboljih. Uz obostrano zadovoljstvo i pohvale instruktora za sve učesnike druženje je završeno u lepoj atmosferi uz večeru.