Edukacija

 

Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje"

 

U prostorijama naše klinike dana 09.10.2015. godine, uspešno je održan Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje".

Polaznici kursa imali su priliku da učestvuju na Wet-lab-u - praktičnoj primeni AntiVEGF terapije na eksperimentalnom modelu oka.

 

Predavači na kursu:

 

Prof. dr Miroslav Vukosavljević, VMA

MD, PhD Stela Vujošević, University of Padova

Ass. dr Dijana Risimić, KCS

Ass. dr Dragana Ristić, VMA

Dr Biljana Draganić, VMA

Dr Maja Škuletić, Milmedic

Dr Elisaveta Stanić, Milmedic